FANDOM


Medikuntzaren ikuspuntu hegemonikotik, organo genital maskulino eta femenino anbiguoekin jaiotzen den pertsona. Medikuek, sarritan, sexu jakin bat esleitzen diete jaiotzean. Arazoak izan ditzakete beren genitalekin edo generoarekin identifikatzeko.

Alvarez Uria, Amaia; Butler, Judith; Despentes, Virginie; Elosegi, Amaia-Aimar; Esteban, Mari Luz; Güemes, Ainhoa; Medeak; Platero, Raquel (Lucas); Preciado, Beatriz; Sáez, Javier; Ziga, Itziar. (2013). Genero-ariketak. Feminismoaren subjektuak. Donostia: edo!