FANDOM


Kontzeptu honek jatorri desberdinetako bereizkerien elkarrekiko harremanak ditu aztergai. Ikuspegi teoriko horren arabera, beste kategoria sozial batzuk bezala, honako kategoria hauek ere <<naturalak>> edo <<biologikoak>> izan beharrean eraikiak direla: generoa, etnia, klasea edo sexu joera. Helburua ez da bereizkeria posible guztien zerrenda zeresana duten adierazpen eta identitateak aztertzea, eta elkarreraginak ere zehaztea.

Alvarez Uria, Amaia; Butler, Judith; Despentes, Virginie; Elosegi, Amaia-Aimar; Esteban, Mari Luz; Güemes, Ainhoa; Medeak; Platero, Raquel (Lucas); Preciado, Beatriz; Sáez, Javier; Ziga, Itziar. (2013). Genero-ariketak. Feminismoaren subjektuak. Donostia: edo!