FANDOM


Sexuaren maila anatomiko eta fisiologikoen esangura sozialari deritzo. Generoaren kontzeptualizazioan desadostasunak badaude ere, oro har, esan daiteke gizon eta emakumeei egotzitako eta sozializazioaren bidez barneratutako rol, identitate eta balioen definizio historiko-soziala dela. ALegira, rol sozial, lan, itxaropen, portaera eta balio zehatzak esleitzen dira eraikuntza kultural horren arabera, jendarteak norbait gizon ala emakume izendatzean.

Alvarez Uria, Amaia; Butler, Judith; Despentes, Virginie; Elosegi, Amaia-Aimar; Esteban, Mari Luz; Güemes, Ainhoa; Medeak; Platero, Raquel (Lucas); Preciado, Beatriz; Sáez, Javier; Ziga, Itziar. (2013). Genero-ariketak. Feminismoaren subjektuak. Donostia: edo!